Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 207 - Wrocław, 23.08.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2539 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad zbycia budynków użytkowych wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Gryfów Śląski

18162

2540 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Międzylesie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych .

18163

2541 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Międzylesie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych .

18166

UCHWAŁY RAD GMIN:

2542 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

18169

2543 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunice

18170

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

2544 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Sydkraft Term Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie

18171

INFORMACJE:

2545 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA z siedzibą we Wrocławiu

18176

2546 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach .

18177

2547 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

18177

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 8,50 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 6,40 zł

liczba wejść: 2162

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP