Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 214 - Wrocław, 31.08.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2561 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr VII/12/07 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

18603

2562 -

Rady Miejskiej Trzebnicy z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaźwiny

18603

2563 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/75/03 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, określenie zasad usytuowania na terenie gminy Lądek Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

18617

2564 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/36/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad zbycia lokali użytkowych na wniosek najemcy lub dzierżawcy, stanowiących własność gminy

18618

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

2565 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad zbycia przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia udziałów i akcji w spółkach komunalnych

18618

2566 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/305/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Prusice

18619

UCHWAŁY RAD GMIN:

2567 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilczyce - część działki nr 413, gmina Długołęka

18620

2568 -

Rady Gminy w Głogowie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o nr ewid. 687, położonej w Ruszowicach, gmina Głogów

18624

2569 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/77/2003 z dnia 16 września 2003 r. w sprawie statutów sołectw istniejących na terenie gminy Żórawina

18629

2570 -

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Boguszyn obejmującego teren działek nr 210 i nr 216/2

18629

2571 -

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Bierkowice obejmującego teren części działki nr 79/1

18634

2572 -

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych

18639

2573 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie połączenia instytucji kultury

18639

2574 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/48/07 Rady Gminy Żórawina z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wojkowice, gmina Żórawina

18642

2575 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Komorowice, obręb Karwiany - Komorowice, gmina Żórawina

18643

2576 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żórawina, gmina Żórawina

18645

2577 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Węgry, gmina Żórawina

18649

2578 -

Rady Gminy Rudna z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2007 Rady Gminy Rudna z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudna na lata 2007--2011

18651

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

2579 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu

18663

OBWIESZCZENIE:

2580 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Legnicy i Rady Powiatu w Jaworze

18668

INFORMACJE:

2581 -

o wniosku przedsiębiorcy Fortum Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania, dystrybucji oraz obrotu ciepłem

18669

2582 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy

18670

2583 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla "CIEPŁOWNICTWO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie

18671

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 22,05 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,63 zł

liczba wejść: 2571

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP