Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 228 - Wrocław, 17.09.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

2679 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jemielno w okręgu wyborczym nr 11 oraz do Rady Gminy Niechlów w okręgu wyborczym nr 8

20949

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2680 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski

20950

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2681 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy

20951

2682 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/280/2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy .

20954

2683 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ograniczeń w korzystaniu z wody pochodzącej z wodociągów będących własnością Gminy Wąsosz .

20956

2684 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/52/07 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ograniczeń w korzystaniu z wody pochodzącej z wodociągów będących własnością Gminy Wąsosz .

20956

2685 -

Rady Miasta Lubań z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

20957

2686 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/06 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Bielawy .

20957

2687 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 1379 obręb Osiedle położonej pomiędzy ulicami M. Konopnickiej i E. Orzeszkowej w Bielawie .

20958

2688 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 578/25 i 578/26 obręb Osiedle położonej w rejonie ul. Jana III Sobieskiego w Bielawie

20960

2689 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 831 obręb Fabryczna położonej w rejonie ul. Słowiańskiej w Bielawie

20962

2690 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 863/3, obręb Południe o powierzchni 307 m˛ połoćonej w rejonie ul. Kruczej w Bielawie .

20964

2691 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2007 r. o zmianie uchwały nr XLI/327/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu, zmienionej uchwałami nr VIII/95/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2003 r. nr XXXII/326/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2005 r., nr XXXIII/339/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005 r. i uchwałą nr XLV/440/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2006 r.

20968

2692 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- -wychowawcze .

20970

2693 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania .

20970

2694 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze

20973

2695 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnienia od opłat stałych wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz wniosków o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

20974

UCHWAŁY RAD GMIN:

2696 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/150/2005 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jerzmanowa .

20975

2697 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości .

20975

2698 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świdnica .

20977

2699 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie gminy Świdnica

20981

2700 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica .

20982

2701 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miękinia .

20983

2702 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/32/91 Rady Gminy Miękinia z dnia 21 czerwca 1991 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lutynia

20984

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJA:

2703 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych "Dozamel" Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

20987

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 14,78 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 9,87 zł

liczba wejść: 2941

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP