Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 248 - Wrocław, 03.10.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

2812 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mściwojów w okręgach wyborczych nr 7 i nr 9

22373

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2813 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych

22374

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2814 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

22376

2815 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 września 2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnowie

22376

2816 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście Oława do stanu faktycznego

22378

2817 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

22380

2818 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

22380

2819 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 14 września 2007 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście i gminie Jelcz-Laskowice do stanu faktycznego

22381

2820 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Kowary obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

22382

2821 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 17 września 2007 r. w sprawie udzielania przez gminę pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Mejskiej Złotoryja

22385

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

2822 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania

22388

2823 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

22389

2824 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznaną w formie posiłku

22390

UCHWAŁY RAD GMIN:

2825 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia wzorów deklaracji i informacji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie gminy Siekierczyn

22391

2826 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 11 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Oleśnica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

22421

2827 -

Rady Gminy Oława z dnia 12 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/123/98 Zarządu Gminy Oława z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału gminy Oława na obwody wyborcze

22421

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

2828 -

Zarządu Powiatu w Polkowicach z dnia 12 września 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 30/81/07 Zarządu Powiatu w Polkowicach z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz zatwierdzenia dyżurów aptek w porze nocnej na terenie powiatu polkowickiego

22422

OBWIESZCZENIE:

2829 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 września 2007 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

22423

ZARZĄDZENIE:

2830 -

Burmistrza Miasta i Gminy Miedzylesie z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wymagań,jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

22423

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 18,29 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,74 zł

liczba wejść: 2557

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP