Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 251 - Wrocław, 10.10.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2856 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Strzegomskiej w Świebodzicach

22495

2857 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie dofinansowywania z budżetu Miasta remontów części wspólnych budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wałbrzych .

22501

2858 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 12 września 2007 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Góra na stałe obwody głosowania

22519

2859 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 września 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/325/02 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości - Obszar Gminy Nowogrodziec

22519

2860 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 24 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

22520

2861 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/73/07 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

22521

2862 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/75/07 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie Programu ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

22521

UCHWAŁY RAD GMIN

2863 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 11 września 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobów ich przyznawania

22522

2864 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

22523

2865 -

Rady Gminy Czernica z dnia 21 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy .

22524

2866 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 22 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kostrzyca .

22526

2867 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

22528

2868 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

22529

2869 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

22530

INNE AKTY PRAWNE

POROZUMIENIE:

2870 -

zawarte w dniu 28 września 2007 r. pomiędzy Powiatem Polkowickim a Gminą Polkowice w sprawie przekazania Gminie Polkowice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach

22531

DECYZJA

2871 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 września 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego "ENERGETYKA - ROKITA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym

22533

INFORMACJE

2872 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla BOT Elektrownia Turów Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni

22537

2873 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

22538

2874 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Energetyki Cieplej Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu

22538

2875 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim

22539

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 15,60 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,22 zł

liczba wejść: 2424

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP