Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 257 - Wrocław, 18.10.2007 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2953 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miejskiej Kamienna Góra lub jej jednostkom organizacyjnym

22842

2954 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta

22844

2955 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/3262/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia kończących się maturą

22861

2956 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych wskazanych ulic we Wrocławiu

22862

2957 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/3242/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niestanowiącym wyłącznej własności Gminy Wrocław

22863

2958 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jagodno II we Wrocławiu

22864

2959 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Jutrzenki w obrębie Oporów we Wrocławiu

22887

2960 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Wolności, w części A, w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu

22909

2961 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 września 2007 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

22923

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

2962 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prochowice na lata 2007-2011

22924

UCHWAŁY RAD GMIN

2963 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wróblowice obejmującego działkę nr 4/43 AM-1, w granicach określonych na rysunku planu - załączniku nr 1 do uchwały

22928

2964 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/93/07 Rady Gminy Długołęka z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Długołęka

22934

2965 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 25 września 2007 r. w sprawie tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

22935

2966 -

Rady Gminy Marciszów z dnia 27 września 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marciszów

22935

2967 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 września 2007 r. w sprawie poboru niektórych podatków w formie inkasa oraz opłat od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

22937

2968 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 28 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzezinka Średzka

22938

2969 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 28 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn

22940

2970 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 28 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pisarzowice

22942

2971 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 28 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miękinia

22944

2972 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/159/96 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Błonie

22945

2973 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 28 września 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

22945

2974 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 2 października 2007 r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Jerzmanowej

22949

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 31,81 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,95 zł

liczba wejść: 2746

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP