Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 261 - Wrocław, 26.10.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3023 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 10 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/102/03 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemców

23112

3024 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 10 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie góry Szrenica w Szklarskiej Porębie

23113

3025 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

23134

3026 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka ulicy Fabrycznej, oraz sięgaczy ul. Kwidzyńskiej i ul. Żernickiej

23135

3027 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Klecina Przemysłowa we Wrocławiu

23136

3028 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu północnego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Kamieńskiego do alei Sobieskiego we Wrocławiu

23144

3029 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

23148

3030 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 18 września 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Chocianów

23149

3031 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 26 września 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

23150

3032 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 26 września 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój

23151

3033 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami oraz określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie gminy Świeradów Zdrój

23154

3034 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej położonego przy drodze wojewódzkiej nr 374 (ulica Strzegomska) w Świebodzicach

23155

3035 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 2 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta Zawidowa

23161

3036 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 2 października 2007 r. w sprawie opłaty targowej

23162

UCHWAŁY RAD GMIN

3037 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/400/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długołęka

23163

3038 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/573/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Długołęce

23163

3039 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 26 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim

23164

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA

3040 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 15 października 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Kamiennogórskiego

23166

3041 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 15 października 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ciepłowody przeprowadzonych w dniu 14 października 2007 r.

23166

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 18,79 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,01 zł

liczba wejść: 2551

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP