Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 266 - Wrocław, 09.11.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

3106 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie

23313

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3107 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 10 września 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania

23314

3108 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 18 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chocianów

23316

3109 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 września 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra

23329

3110 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

23330

3111 -

Rady Miejskiej Milicza z dna 4 października 2007 r. w sprawie przeznaczenia w budżecie gminy środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Milicz oraz określenia rodzaju, warunków i sposobu udzielania świadczeń w ramach tej pomocy

23335

3112 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawki oraz zasad poboru opłaty od posiadania psów

23337

3113 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych

23338

3114 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Wojcieszów

23338

3115 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

23339

3116 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

23340

3117 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

23341

3118 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25 października 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

23356

3119-

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów

23356

3120 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

23358

UCHWAŁY RAD GMIN

3121 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Męcinka

23358

3122 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 23 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

23359

3123 -

Rady Gminy Rudna z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

23360

3124 -

Rady Gminy Rudna z dnia 23 października 2007 r. w sprawie likwidacji drogi

23361

3125 -

Rady Gminy Kotla z dnia 24 października 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kotla

23361

3126 -

Rady Gminy Kotla z dnia 24 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2008 roku

23364

3127 -

Rady Gminy Kotla z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23364

3128 -

Rady Gminy Kotla z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

23365

3129 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

23368

3130 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2008 rok.

23370

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

3131 -

Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wałbrzyskiego

23371

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,78 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,54 zł

liczba wejść: 2469

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP