Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 270 - Wrocław, 15.11.2007 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3184 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w roku akademickim 2005/2006

23479

3185 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w roku akademickim 2006/2007

23479

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3186 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia wysokości i rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

23480

3187 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 26 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie miasta Boguszów-Groce

23484

3188 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze

23486

3189 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 12 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

23490

3190 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 12 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

23490

3191 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

23491

3192 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

23492

3193 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie niasta i gminy Bierutów na rok 2008

23494

3194 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bierutów

23495

3195 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bierutów

23497

3196 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bierutów

23499

3197 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bierutów

23501

3198 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Chwałowicach

23503

3199 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowym Dworze

23505

3200 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Miłoszycach

23507

3201 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Miłoszycach

23509

3202 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

23511

3203 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

23513

3204 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przemków na rok 2008

23514

3205 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie wsi Karpie

23515

3206 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

23517

3207 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

23518

3208 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 października 2007 r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów

23519

UCHWAŁY RAD GMIN

3209 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

23520

3210 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Brzeg Głogowski

23521

3211 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dobrzejowice .

23526

3212 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

23534

3213 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

23534

3214 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok .

23537

3215 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

23537

3216 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia zasad używania herbu Gminy Kobierzyce .

23545

3217 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/144/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 17 sierpnia 2007 r. dotyczącej przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Kobierzyce oraz wsi Magnice w przedmiocie zmian granic wsi Kobierzyce

23545

3218 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wysoka

23548

3219 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie

23550

3220 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 30 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowice, Gmina Żórawina

23552

3221 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 30 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Suchy Dwór, Gmina Żórawina

23554

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,30 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,95 zł

liczba wejść: 2383

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP