Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 274 - Wrocław, 21.11.2007 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3318 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska

23775

3319 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska

23776

3320 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 25 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2007 roku stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2008 rok na terenie gminy Jaworzyna Śląska

23778

3321 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie miasta Boguszowa-Gorc

23778

3322 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz poboru tej opłaty .

23779

3323 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

23780

3324 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu

23800

3325 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina Zdrój

23800

3326 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2007 roku dla celów obliczenia podatku rolnego w 2008 roku na obszarze gminy Bardo

23801

3327 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Bardo

23802

3328 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek i zasad ustalania podatku od nieruchomości na terenie gminy Bardo

23803

3329 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych .

23804

3330 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca uchwałę nr II/4/02 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalania poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od posiadania psów od osób fizycznych z terenu gminy Bardo oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

23806

3331 -

1

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XI/157/04 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bardo

23807

3332 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca uchwałę nr II/6/02 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek, zasad ustalania, poboru i terminu płatności podatku od posiadania psów oraz zwolnień innych niż ustawowe od podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Bardo

23807

3333 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

23808

3334 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

23810

3335 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

23811

UCHWAŁY RAD GMIN

3336 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymanów

23812

3337 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jędrzychowice

23831

3338 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 września 2007 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XLIV/290/02 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 czerwca 2002 r. w przedmiocie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Dobromierz, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów

23840

3339 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 września 2007 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale nr III/25/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia na 2007 rok regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz

23841

3340 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

23841

3341 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ciepłowody

23842

3342 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

23843

3343 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2008

23843

3344 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

23845

3345 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

23846

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 26,80 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,29 zł

liczba wejść: 2537

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP