Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 275 - Wrocław, 22.11.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3346 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2008

23865

3347 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2008

23866

3348 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

23869

3349 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w Mokronosie Górnym

23898

3350 -

Rady Miasta Lubań z dnia 30 października 2007 r. w sprawi zwolnienia z opłaty za zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

23900

3351 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych, o których mowa w art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami

23900

3352 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy

23901

3353 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

23902

3354 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

23903

3355 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

23903

3356 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

23920

3357 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

23921

3358 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2008 rok

23923

3359 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

23929

3360 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2008 rok

23931

3361 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 października 2007 r. w sprawie stawek oraz inkasa opłaty targowej na 2008 rok

23932

3362 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wołów w 2008 roku

23932

3363 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23933

3364 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

23934

3365 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

23936

3366 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na targowisku w Górze na rok 2008

23957

UCHWAŁY RAD GMIN

3367 -

Rady Gminy Marciszów z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Marciszów oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

23957

3368 -

Rady Gminy Marciszów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/65/07 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 września 2007 r. o przeznaczeniu środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Marciszów oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

23961

3369 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23964

3370 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

23965

3371 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na 2008 rok

23990

3372 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

23993

3373 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

23994

3374 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 października 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom

23995

3375 -

Rady Gminy Marciszów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23997

3376 -

Rady Gminy Marciszów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

23998

3377 -

Rady Gminy Mietków z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

23999

3378 -

Rady Gminy Mietków z dnia 30 października 2007 r. w sprawie stawki podatku leśnego

24000

3379 -

Rady Gminy Mietków z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

24000

3380 -

Rady Gminy Mietków z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

24001

3381 -

Rady Gminy Mietków z dnia 30 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

24002

3382 -

Rady Gminy Mietków z dnia 30 października 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Mietków

24006

3383 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24006

3384 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

24007

 

Pełna treść (PDF)
str. 23863-23877
str. 23878-23886
str. 23887-23893
str. 23894-24010

Cena w formie papierowej 41,69 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 24,39 zł

liczba wejść: 2298

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP