Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 278 - Wrocław, 26.11.2007 r.

ZARZĄDZENIE

3411 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu

24132

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3412 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego powiększenia terenu górniczego złoża magnezytów "Konstanty" w granicach gminy Bardo

24133

3413 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Przyłęk-Pilce" w granicach gminy Bardo

24140

3414 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 25 października 2007 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w odniesieniu do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

24157

3415 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

24157

3416 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

24158

UCHWAŁY RAD GMIN

3417 -

Rady Gminy Czernica z dnia 29 października 2007 r. w sprawie regulaminu korzystania z palcu zabaw

24159

3418 -

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 października 2007 r. w sprawie nadania ciągowi pieszo-rowerowemu nazwy Aleja Jana Pawła II

24160

3419 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Legnickie Pole

24162

3420 -

Rady Gminy Walim z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 rok

24203

3421 -

Rady Gminy Walim z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2008 rok

24205

3422 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej

24206

3423 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2008 roku

24207

3424 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

24208

3425 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24210

3426 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

24211

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,80 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,22 zł

liczba wejść: 2377

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP