Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 282 - Wrocław, 29.11.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3453 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Kowary

24510

3454 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 23 października 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Polanicy Zdroju

24511

3455 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sycowie

24513

3456 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym

24518

3457 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

24531

3458 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych

24533

3459 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty miejscowej

24536

3460 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

24536

3461 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych

24573

3462 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych obowiązujących od 2008 roku

24539

3463 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku

24541

3464 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej obowiązującej od 2008 roku

24543

3465 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

24544

3466 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24546

3467 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej

24547

3468 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako postawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Olszyna na 2008 rok

24548

3469 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

24548

3470 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Gminy Świeradów Zdrój

24549

3471 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

24550

3472 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2007 r. o zmianie uchwały nr XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec

24553

UCHWAŁY RAD GMIN

3473 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

24555

3474 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

24556

3475 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych

24557

3476 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w gminie Jerzmanowa

24559

3477 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24560

3478 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

24561

3479 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów

24564

3480 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty od posiadania psów

24565

3481 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso

24567

3482 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Jaczów

24568

3483 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

24570

3484 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

24571

3485 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

24574

3486 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

24574

3487 -

Rady Gminy Niechlów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych Gminy Niechlów na rok 2008

24575

3488 -

Rady Gminy Niechlów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q dla celów obliczenia podatku rolnego w Gminie Niechlów na rok 2008

24577

3489 -

Rady Gminy Borów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zastosowania ulgi w podatku rolnym na 2008 rok

24577

3490 -

Rady Gminy Borów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku

24578

3491 -

Rady Gminy Borów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

24579

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

3492 -

Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bolesławieckiego

24582

ZARZĄDZENIE

3493 -

Prezydenta Wrocławia z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Wrocławia

24585

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,30 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,95 zł

liczba wejść: 2341

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP