Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 283 - Wrocław, 30.11.2007 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3494 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 9 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zasad rozkładania opłaty na raty

24589

3495 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej

24589

3496 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

24590

3497 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

24592

3498 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

24594

3499 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli

24608

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY

3500 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24614

3501 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Prusice oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

24614

3502 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

24615

3503 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2008 roku

24616

UCHWAŁY RAD GMIN

3504 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/184/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu

24618

3505 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Galowice

24621

3506 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Żórawina

24626

3507 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Żórawina .

24634

3508 -

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu powierzchniowej eksploatacji i przeróbki wapienia krystalicznego we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie .

24641

3509 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy

24646

3510 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24647

3511 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu kwintala żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy na 2008 rok

24648

3512 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

24648

3513 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

24649

3514 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

24651

3515 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

24654

3516 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

24655

3517 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

24656

3518 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

24657

3519 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia i ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

24674

3520 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bolesławiec

24675

3521 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

24675

3522 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/116/04 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

24677

3523 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

24677

3524 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole na 2008 rok

24678

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,31 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,55 zł

liczba wejść: 2559

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP