Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 284 - Wrocław, 30.11.2007 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3525 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ustalenia parkingów płatnych, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

24680

3526 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

24683

3527 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok

24695

3528 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

24695

3529 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

24698

3530 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej

24698

3531 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin

26499

3532 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24701

3533 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

24702

3534 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok

24704

3535 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

24704

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

3536 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/305/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prusice

24705

UCHWAŁY RAD GMIN

3537 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 26 października 2007 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

24706

3538 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/233/05 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagiewniki

24706

3539 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łagiewniki nr XI/55/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

24707

3540 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

24707

3541 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2008 na terenie Gminy Jordanów Śląski

24708

3542 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zastosowania ulgi w podatku rolnym na rok 2008

24711

3543 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

24711

3544 -

Rady Gminy w Głogowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24715

3545 -

Rady Gminy w Głogowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 rok

24716

3546 -

Rady Gminy w Głogowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

24716

3547 -

Rady Gminy w Głogowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów

24719

3548 -

Rady Gminy Oława z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

24720

3549 -

Rady Gminy Oława z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24720

3550 -

Rady Gminy Oława z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

24721

3551 -

Rady Gminy Oława z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

24722

3552 -

Rady Gminy Oława z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

24724

3553 -

Rady Gminy Oława z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej

24725

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 16,29 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,67 zł

liczba wejść: 2503

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP