Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 285 - Wrocław, 3.12.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

3554 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

24729

3555 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/252/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. (ze zmianami) Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

24729

3556 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach z Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu

24730

3557 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Wałbrzychu - s.p.z.o.z.

24731

3558 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Legnicy s.p.z.o.z.

24733

3559 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc

24736

3560 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze

24736

3561 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

24737

UCHWAŁA RADY POWIATU

3562 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania

23738

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3563 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 14 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Lubińska

24739

3564 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 14 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wyznaczonego w granicach miasta przy ul. Przemysłowej w Polkowicach

24749

3565 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bolków

24756

3566 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wrocław - Fabryczna

24757

3567 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wrocław - Stare Miasto

24757

3568 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 października 2007 r. w sprawie połączenia samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wrocław - Stare Miasto i samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wrocław - Fabryczna

24758

3569 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Krzyki Północ we Wrocławiu

24759

3570 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Europejskiego

24772

3571 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu Gminy Legnica położonego przy ul. Sikorskiego i Kujawskiej w Legnicy - projektowany parking wraz z usługami na os. Piekary

24777

3572 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Legnicy - terenu Gminy Legnica położonego przy ul. Sudeckiej - Piłsudskiego w Legnicy - projektowany parking wraz z usługami na os. Piekary

24790

3573 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - rejon ulicy Wrocławskiej - Polarnej

24805

UCHWAŁY RAD GMIN

3574 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce

24825

3575 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 października 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kobierzyce, oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

24826

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA

3576 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zmiany tekstu Statutu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice"

24827

3577 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zmiany tekstu Statutu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice"

24830

INFORMACJA

3578 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji dla FORTUM Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

24830

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 30,82 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,41 zł

liczba wejść: 2690

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP