Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 287 - Wrocław, 4.12.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIE

3584 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych

24853

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3585 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

24853

3586 -

Rady Miejskiej Głuszyca z dnia 12 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Góra Słodna w Łomnicy

24854

3587 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek maksymalnych za usługi komunalne

24872

3588 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2008 roku

24872

3589 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w 2008 roku

24873

3590 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

24873

3591 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

24874

3592 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej

24875

3593 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

24876

3594 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Kowary

24878

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

3595 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

24879

3596 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

24880

3597 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

24881

3598 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

24884

3599 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24909

3600 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

24910

3601 -

Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek od środków transportowych na 2008 rok

24910

3602 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

24913

UCHWAŁY RAD GMIN

3603 -

Rady Gminy Udanin z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Udanin

24914

3604 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego w obrębie wsi Michałkowa, gmina Walim

24919

3605 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej położonego w rejonie ulicy Mickiewicza w Walimiu

24923

3606 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 października 2007 r. w sprawie regulaminu dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania

24927

3607 -

Rady Gminy Pęcław z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24930

3608 -

Rady Gminy Pęcław z dnia 31 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego w 2008 roku

24931

3609 -

Rady Gminy Pęcław z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

24931

3610 -

Rady Gminy w Głogowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu

24934

3611 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

24935

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

3612 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

24939

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 26,80 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,29 zł

liczba wejść: 2455

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP