Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 290 - Wrocław, 6.12.2007 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3644 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25071

3645 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25072

3646 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

25074

3647 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

25075

3648 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

25076

3649 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25076

3650 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

25079

3651 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie poboru podatków, wskazania inkasentów i określania wysokości wynagrodzenia za inkaso

25105

UCHWAŁY RAD MIASTA I GMIN

3652 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wymogu uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką .

25105

3653 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym za 2008 rok

25106

3654 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

25107

3655 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok .

25108

UCHWAŁY RAD GMIN

3656 -

Rady Gminy Miłkowice z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek należnych z tytułu podatku od nieruchomości

25110

3657 -

Rady Gminy Miłkowice z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

25111

3658 -

Rady Gminy Miłkowice z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz zarządzania poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa i określenia inkasenta

25114

3659 -

Rady Gminy Miłkowice z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

25114

3660 -

Rady Gminy Miłkowice z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta

25115

3661 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 17 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

25116

3662 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 17 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej i sposobu jej poboru .

25117

3663 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 17 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru

25118

3664 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 17 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

25118

3665 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25119

3666 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego do podstawy obliczenia podatku rolnego za 2008 rok na terenie gminy Gromadka

25120

3667 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25121

3668 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżki ceny żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego w 2008 roku

25125

3669 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

25125

3670 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Paszowice .

25129

3671 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

25129

3672 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

25130

3673 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalania wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania poboru oraz terminy płatności tej opłaty .

25133

3674 -

Rady Gminy Chojnów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

25133

3675 -

Rady Gminy Chojnów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

25134

3676 -

Rady Gminy Chojnów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r.

25135

3677 -

Rady Gminy Chojnów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

25136

3678 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

25139

3679 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

25139

3680 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

25142

3681 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

25142

3682 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Świdnica dla niepublicznych przedszkoli

25143

3683 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

25148

3684 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

25148

3685 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

25149

3686 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

25150

3687 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień od tego podatku .

25163

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 28,80 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,34 zł

liczba wejść: 2361

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP