Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 293 - Wrocław, 10.12.2007 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3749 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kąty Wrocławskie

25258

3750 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

25259

3751 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

25260

3752 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim w Żarowie

25262

3753 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

25262

3754 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

25263

3755 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25265

3756 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

25266

3757 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

25267

3758 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia worów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

25267

3759 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

25301

3760 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok na obszarze gminy Ziębice

25303

3761 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

25304

3762 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

25305

3763 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2008 rok

25338

3764 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

25338

3765 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2008 rok

25339

3766 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

25341

UCHWAŁY RAD GMIN

3767 -

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2008 rok oraz zwolnień od tych podatków

25342

3768 -

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/158/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór

25344

3769 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/128/07 Rady Gminy Długołęka z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

25345

3770 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz uchwalenia stawki opłaty targowej i inkasentów opłaty targowej na 2008 rok

25346

3771 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

25347

3772 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2008 rok

25349

3773 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku na 2008 rok

25350

3774 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/87/04 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów

25350

3775 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

25351

3776 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy

25367

3777 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2008 rok

25368

3778 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Żórawina

25368

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 32,82 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,48 zł

liczba wejść: 2540

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP