Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 294 - Wrocław, 11.12.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3779 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szklarska Poręba

25373

3780 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnowa .

25378

3781 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania

25380

3782 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chojnów

25381

3783 -

Rady Miasta Boguszów-Gorce z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

25381

3784 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/37/07 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25382

3785 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wzorów formularzy służących do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

25383

3786 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

25389

3787 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25390

3788 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

25392

3789 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zastosowania ulgi w podatku rolnym na 2008 rok .

25392

3790 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami

25393

3791 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis

25408

3792 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2008 rok

25411

3793 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok .

25411

3794 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

25413

UCHWAŁY RAD GMIN

3795 -

Rady Gminy w Oławie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Bystrzyca w gminie Oława

25413

3796 -

Rady Gminy Oława z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV/15/2006 Rady Gminy Oława z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Bystrzyca w gminie Oława .

25420

3797 -

Rady Gminy w Oławie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława

25420

3798 -

Rady Gminy Oława z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV/16/2006 Rady Gminy Oława z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława .

25426

3799 -

Rady Gminy w Głogowie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 20/2 w Ruszowicach, gmina Głogów

25426

3800 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Sportowa w obrębie wsi Uciechów .

25432

3801 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Krótka w obrębie wsi Nowizna .

25434

3802 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku od nieruchomości

25436

3803 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok, określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku rolnym

25443

3804 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

25450

3805 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/142/97 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 21 lutego 1997 r. w sprawie opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych

25451

3806 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zasad i rozmiaru udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i pedagoga szkolnego

25451

3807 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego .

25453

3808 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

25453

3809 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej .

25454

3810 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

25455

3811 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

25456

3812 -

Rady Gminy Ruja z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2008 rok

25458

3813 -

Rady Gminy Ruja z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

25458

3814 -

Rady Gminy Ruja z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

25459

3815 -

Rady Gminy Ruja z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

25462

3816 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

25463

3817 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25464

3818 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

25465

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

3819 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wykazu Spółek Wodnych i ich związków, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w roku 2007

25466

OGŁOSZENIE

3820 -

Starosty Milickiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

25468

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 28,80 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,34 zł

liczba wejść: 2487

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP