Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 295 - Wrocław, 12.12.2007 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3821 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych podatku rolnego i podatku leśnego

25471

3822 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

25488

3823 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości

25488

3824 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

25498

3525 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Legnicy

25501

3826 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z niektórych świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Legnicę

25510

3827 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego

25510

3828 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

25511

3829 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

25512

3830 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XII/81/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

25513

3831 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

25514

3832 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad zagospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków

25514

3833 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

25515

3834 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

25516

3835 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2008 rok, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty

25519

3836 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia administratora na targowisku miejskim oraz inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za administrowanie oraz inkaso w 2008 roku

25519

3837 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej oraz sposobu poboru i wysokości prowizji na 2008 rok

25520

3838 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2008 rok

25529

3839 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok i zwolnień od tego podatku

25536

3840 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25539

3841 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowy

25555

3842 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

25557

3843 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas organizowanej przez Gminę Wałbrzych na terenie Rynku imprezy pod nazwą Giełda Staroci w okresie od stycznia do grudnia 2008 roku

25558

UCHWAŁY RAD GMIN

3844 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2008 roku

25559

3845 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

25559

3846 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

25560

3847 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2008 roku

25563

3848 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

25563

3849 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25564

3850 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2008 roku

25568

3851 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

25568

3852 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.

25569

3853 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25571

3854 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25572

3855 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 rok

25575

3856 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizyczny

25575

3857 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie inkasentów poboru opłaty skarbowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

25576

3858 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stoszowice na 2008 rok

25577

3859 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

25577

3860 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2008 roku

25578

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 32,31 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,22 zł

liczba wejść: 2591

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP