Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 296 - Wrocław, 13.12.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIE

3861 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zniesienia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej

25584

ZARZĄDZENIE

3862 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krotoszyce w okręgu wyborczym nr 9

25584

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3863 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Żmigród

25585

3864 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/163/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Wrocławia

25586

3865 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie podatku rolnego

25588

3866 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego

25588

3867 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

25589

3868 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych

25590

3869 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

25592

3870 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej

25593

3871 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawki opłaty od posiadania psów

25594

3872 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

25595

3873 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

25596

3874 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

25597

3875 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

25605

3876 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

25606

3877 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz wzorów załączników do wymienionych formularzy

25607

3878 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego, wzoru formularza deklaracji na podatek leśny oraz wzorów załączników do wymienionych formularzy

25619

3879 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

25626

3880 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25628

3881 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Regionalnej

25630

3882 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2007 r. o zmianie uchwały nr XLIII/419/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec

25633

3883 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

25634

3884 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie podatków od środków transportowych

25635

3885 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej

25637

3886 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek opłat od osiadania psów i sposobu ich poboru

25638

3887 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina Zdrój

25638

3888 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

25646

3889 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej

25646

3890 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty

25647

3891 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25648

3892 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/142/05 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina Zdrój

25650

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

3893 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

25651

3894 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

25651

3895 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

25652

3896 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów

25654

UCHWAŁY RAD GMIN

3897 -

Rady Gminy Chojnów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

25655

3898 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz w sprawie wyznaczenia dla inkasentów terminu płatności podatków

25656

3899 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Krośnice w 2008 roku

25657

3900 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych

25657

3901 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie gminy Krośnice w 2008 roku

25658

3902 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Cieszków w 2008 roku

25661

3903 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25661

3904 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia sposobu poboru opłaty oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

25662

3905 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wysokości opłaty targowej

25662

3906 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

25663

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

3907 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

25665

OGŁOSZENIE

3908 -

Starosty Kamiennogórskiego z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

25666

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 25,80 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,75 zł

liczba wejść: 2571

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP