Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 298 - Wrocław, 14.12.2007 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3951 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej

25750

3952 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej

25750

3953 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2008 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

25753

3954 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

25753

3955 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów, a także warunków i sposobu ich przyznawania

25755

3956 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/257/2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ze zmianami

25756

3957 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

25757

3958 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/263/2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25761

3959 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/261/2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia

25761

3960 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia

25762

3961 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w 2008 roku

25763

3962 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie programu ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

25764

3963 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/120/07 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

25771

3964 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych

25772

3965 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/06 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i przedszkoli niepublicznych z terenu Bielawy

25773

3966 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

25773

3967 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

25777

3968 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/139/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty miejscowej

25778

3969 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uwzględnienia skargi oraz zmiany uchwały nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 10 września 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania

25778

3970 -

Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/87/07 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

25779

3971 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski

25780

3972 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

25781

3973 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

25782

3974 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski

25782

3975 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wysokości i poboru opłaty od posiadanych psów na obszarze miasta i gminy Lwówek Śląski

25784

3976 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

25785

3977 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XV/108/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

25785

3978 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok

25786

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

3979 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

25786

UCHWAŁY RAD GMIN:

3980 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 16 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Łozina

25790

3981 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2008 rok

25802

3982 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

25805

3983 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25805

3984 -

Rady Gminy Kotla z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

25808

3985 -

Rady Gminy Kotla z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

25809

3986 -

Rady Gminy Lubin z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25811

3987 -

Rady Gminy Lubin z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

25812

3988 -

Rady Gminy Lubin z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lubin

25813

3989 -

Rady Gminy Lubin z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25813

3990 -

Rady Gminy w Udaninie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25815

3991 -

Rady Gminy w Udaninie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25820

3992 -

Rady Gminy w Udaninie z dnia 28 listopada 2007 r. uchylająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego

25820

3993 -

Rady Gminy w Udaninie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Udanin

25821

3994 -

Rady Gminy Mietków z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/61/2007 Rady Gminy Mietków z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

25821

3995 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy na 2008 rok

25822

3996 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 rok

25823

3997 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie gminy na 2008 rok

25825

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,30 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,95 zł

liczba wejść: 2683

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP