Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 304 - Wrocław, 21.12.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

4146 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 31 października 2007 r. w sprawie likwidacji Szpitala Powiatowego im. W. Oczki SPZOZ w Strzelinie celem utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

26245

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

4147 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w ramach pomocy de minimis

26245

4148 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia limitu nowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego przewozu osób taksówkami osobowymi

26251

4149 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w roku 2008 ma terenie Gminy Miejskiej Polanica Zdrój

26251

4150 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych na terenie gminy Międzylesie

26252

4151 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/24/2007 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki Zdrój

26252

4152 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

26253

4153 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Bierutów w roku 2008

26255

4154 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

26256

4155 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bierutów

26257

4156 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata

25261

4157 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

26262

4158 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

26263

4159 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

26265

4160 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Polkowice

26265

4161 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Żmigród

26267

UCHWAŁY RAD GMIN

4162 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 października 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/130/2001 Rady Gminy w Kunicach z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

26269

4163 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

26270

4164 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

26271

4165 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Łagiewniki

26296

4166 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2008 roku

26296

4167 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2008 roku

26297

OBWIESZCZENIE:

4168 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 10 grudnia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gmin Podgórzyn przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 2007 r.

26299

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 18,79 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,01 zł

liczba wejść: 2554

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP