Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 305 - Wrocław, 27.12.2007 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

4169 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu

26302

4170 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. gen. R. Traugutta we Wrocławiu

26315

4171 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obornickiej we Wrocławiu

26324

4172 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru rozwoju Krzyki I we Wrocławiu

26334

4173 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Chojnowską, Pancerną, Lotniczą i Samuela Bogumiła Lindego w Legnicy - dla części terenu 2 U, Mw, A

26351

UCHWAŁA RADY GMINY

4174 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

26359

UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

4175 -

Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

26364

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,29 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,41 zł

liczba wejść: 2614

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP