Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 306 - Wrocław, 28.12.2007 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

4176 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dzierżoniowski oraz warunków i sposobów ich przyznawania

26379

4177 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2007 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela

26380

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

4178 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 29 października 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Szczawno Zdrój

26381

4179 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Zabrodzie i Mokronos Dolny

26384

4180 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Strzelin (dz. nr 34 AM 19)

26389

4181 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendium uczniom

26394

4182 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe

26397

4183 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

26399

4184 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia

26399

4185 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Sudeckiej (Piekary B) w Legnicy, dla terenu położonego w rejonie ulic Kedywu i Jana Stanisława Jankowskiego

26401

4186 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Olszyna

26409

4187 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

26410

4188 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie

26411

4189 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży Spółdzielni Mieszkaniowej gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym - w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych

26412

4190 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/95/07 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

26412

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

4191 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Prusicach i nadania jej regulaminu

26413

4192 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

26415

4193 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

26416

4194 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

26417

UCHWAŁY RAD GMIN

4195 -

Rady Gminy Miłkowice z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr 328/12 obręb Gniewomirowice i nr 1/9 obręb Lipce, gmina Miłkowice - MPZP Osiedle Południowe

26420

4196 -

Rady Gminy Miłkowice z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miłkowice

26431

4197 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie opłaty za powierzchnię użytkową lokali komunalnych obowiązującą na terenie gminy Gromadka

26436

4198 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka - MPZP Długołęka I - Urząd

26436

4199 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków

26443

4200 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Osiecznica za 2008 rok

26446

4201 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

26446

4202 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2008 roku

26447

4203 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2008 rok

26448

4204 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

26451

4205 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy nr X/44/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

26453

4206 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jeżów Sudecki nr X/47/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

26454

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA

4207 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 17 grudnia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marciszów przeprowadzonych w dniu 16 grudnia 2007 r.

26454

4208 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 grudnia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kłodzku przeprowadzonych w dniu 16 grudnia 2007 r.

26455

4209 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 grudnia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Szczawna Zdroju przeprowadzonych w dniu 16 grudnia 2007 r

26456

4210 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Kłodzkiego

26457

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,80 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,22 zł

liczba wejść: 2748

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP