Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 158 - Wrocław, 10.06.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1828 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XVI/80/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XV/74/08 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki

11241

1829 -

Rady Powiatu w Świdnicy nr XVII/156/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na rok 2008

11241

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1830 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXIV/117/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Syców

11248

1831 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXI/682/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego

11249

1832 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXI/686/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/366/07 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom oświatowym, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

11253

1833 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXI/687/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia zasad Programu Stypendialnego im. Hugona Steinhausa

11258

1834 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXI/690/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław

11261

1835 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXI/691/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/392/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad udzielania dotacji finansowych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11263

UCHWAŁY RAD GMIN

1836 -

Rady Gminy Dobromierz nr XXIII/117/08 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/7/06 Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

11264

1837 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XXII/97/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/06 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Kostomłoty

11264

1838 -

Rady Gminy Platerówka nr XIII/64/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce

11265

1839 -

Rady Gminy Siekierczyn nr XX/94/08 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Siekierczyn

11266

1840 -

Rady Gminy Świdnica nr XXV/214/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Bystrzyca Górna, gmina Świdnica

11267

1841 -

Rady Gminy Świdnica nr XXVII/232/2008 z dnia 21 maja 2008 r. o zmianie uchwały nr LV/458/98 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 maja 1998 roku w sprawie ustalenie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica

11271

1842 -

Rady Gminy Świdnica nr XXVII/235/2008 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zasad zawierania kolejnych umów dzierżawy dotyczących nieruchomości stanowiących przedmiot umowy dzierżawy zawartej na okres do trzech lat

11272

1843 -

Rady Gminy Zagrodno nr XVI/95/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Zagrodno

11272

1844 -

Rady Gminy Żórawina nr XVI/108/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/77/2003 z dnia 16 września 2003 r. w sprawie statutów sołectw istniejących na terenie gminy Żórawina

11275

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJE

1845 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-14/2008/44/V-B/MK z dnia 29 maja 2008 r. umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr OWR-4210-49/2006/44/V-A/MK z dnia 8 grudnia 2006 r.

11276

1846 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/466-ZTO-A/44/W/OWR/2008/MK z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcy Bielawskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Bielawie, koncesji na przesyłanie i dystrybucje ciepła na okres do 31 grudnia 2025

11227

OBWIESZCZENIE

1847 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym przeprowadzonych w dniu 25 maja 2008 roku

11279

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 13,46 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,31 zł

liczba wejść: 2892

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP