Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 163 - Wrocław, 13.06.2008 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1861 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXIV/188/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Bielawa oraz określenia granic ich obwodów

11586

1862 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXIV/189/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Bielawy nr XX/147/04 z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego oraz określenia ulg i wzoru dokumentów potrzebnych przy korzystaniu z ulg w przejazdach pojazdami lokalnego transportu zbiorowego

11587

1863 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXIII/153/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, obręb Czermna, w rejonie Alei Jana Pawła II

11588

1864 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXIII/215/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rozszerzenie Cmentarza Komunalnego w Legnicy

11594

1865 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXIII/216/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu położonego na północ od SAG (ustalenia dla terenów 3U, 9U/MN i 12 MN,U)

11601

1866 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXIII/217/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu położonego na północ od SAG (ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinej)

11604

1867 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XV/106/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Złotym Stoku, przy ulicy H. Sienkiewicza nr 9

11617

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

1868 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXVII/187/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/300/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa

11621

UCHWAŁY RAD GMIN

1869 -

Rady Gminy Gromadka nr XIX/89/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka dla projektowanego węzła autostradowego LSSE Krzywa

11627

1870 -

Rady Gminy Gromadka nr XXI/101/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gromadka

11635

1871 -

Rady Gminy Zagrodno nr XVI/97/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, dla części obrębu wsi Łukaszów

11636

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,10 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,59 zł

liczba wejść: 2692

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP