Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 166 - Wrocław, 17.06.2008 r.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

1892 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXIV/183/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

11712

UCHWAŁY RAD GMIN

1893 -

Rady Gminy Chojnów nr XXI/135/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

11719

1894 -

Rady Gminy Chojnów nr XXI/136/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

11719

1895 -

Rady Gminy Chojnów nr XXI/137/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

11720

1896 -

Rady Gminy Chojnów nr XXII/143/2008 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym

11721

1897 -

Rady Gminy Chojnów nr XXII/144/2008 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym

11722

1898 -

Rady Gminy Ciepłowody nr 77/XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach terenu górniczego "Targowica I" w miejscowości Targowica, gmina Ciepłowody

11722

1899 -

Rady Gminy w Kunicach nr XV/87/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej rejonu ul. Topolowej, obręb Grzybiany

11729

1900 -

Rady Gminy w Kunicach nr XV/88/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo--usługowej rejonu ul. Leśnej i ul. Akacjowej, obręb Spalona

11738

1901

Rady Gminy w Kunicach nr XV/89/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 57/2, obręb Jaśkowice Legnickie

11756

1902 -

Rady Gminy Lubin nr XVIII/96/2008 z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/149/98 Rady Gminy Lubin z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubin

11763

1903 -

1903 - Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr XV/106/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Warta Bolesławiecka na rok 2008

11764

1904 -

Rady Gminy Zawonia nr XII/109/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych

11765

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,77 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,87 zł

liczba wejść: 2892

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP