Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 177 - Wrocław, 25.06.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1990 -

Rady Miasta w Dusznikach-Zdroju nr XXIII/134/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.), w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

12593

1991 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XV/143/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie

12593

1992 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XV/144/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Legnickiej i Obrońców Pokoju w Głogowie

12605

1993 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XVIII/162/2008 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/24/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

12614

1994 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XVIII/164/2008 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom miasta Głogowa

12614

1995 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XVIII/165/2008 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom miasta Głogowa

12616

1996 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XVIII/166/2008 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników konkursów i zawodów o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, społecznym, promocyjnym oraz w zakresie ochrony zdrowia

12618

1997 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XVIII/167/2008 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Głogowa

12619

1998 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXII/149/08 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra, zabudowanych budynkami mieszkalnymi

12620

1999 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXIII/219/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnica

12621

UCHWAŁY RAD GMIN

2000 -

Rady Gminy Dobromierz nr XXIII/118/08 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych

12622

2001 -

Rady Gminy Dobromierz nr XXIII/125/08 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/95/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz

12627

2002 -

Rady Gminy Gromadka nr XXII/108/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce

12627

2003 -

Rady Gminy Gromadka nr XXII/109/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gromadka

12629

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU

2004 -

Zarządu Powiatu w Miliczu nr 142/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 305/2005 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin otwarcia aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Milickiego

12643

2005 -

Zarządu Powiatu w Miliczu nr 143/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 73/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin otwarcia aptek ogólnodostępnych działających na terenie miejscowości Krośnice

12643

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,12 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,50 zł

liczba wejść: 2621

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP