Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 183 - Wrocław, 01.07.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2047 -

Rady Powiatu w Jaworze nr XXIV/134/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jaworskiego

13023

2048 -

Rady Powiatu w Jaworze nr XXIV/135/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie z drogi pojazdów oraz ich parkowanie

13024

2049 -

Rady Powiatu Lubańskiego nr XXVI/146/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubański

13025

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2050 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XVIII/32/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/92/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 października 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Jaworzyna Śląska

13027

2051 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 198/XXVIII/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie nadania Statutu Jeleniogórskiemu Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"

13027

2052 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XX/121/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Międzylesie

13030

2053 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XIX/128/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny gruntu osobom uprawnionym z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami

13031

2054 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XIX/129/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

13032

2055 -

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XIX/132/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/2003 rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie ustanowienia uprawnień na rzecz nabywców nieruchomości oraz zwolnienia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z obowiązku zbywania nieruchomości w drodze przetargu

13033

2056 -

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XIX/134/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/206/2001 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z podziałem nieruchomości

13033

2057 -

Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr XXXII/182/2008 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na czas do 5 lat, oraz ponownego zawarcia umowy po 5 letniej dzierżawie, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

13034

2058 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXI/119/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Złotoryja

13034

UCHWAŁY RAD GMIN

2059 -

Rady Gminy Dobromierz nr XV/88/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 105/10 we wsi Dobromierz

13035

2060 -

Rady Gminy Jemielno nr XXI/83/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie

13040

2061 -

Rady Gminy Oława nr XXV/171/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w gminie Oława

13043

2062 -

Rady Gminy Ruja nr XV/70/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ruja w latach 2008-2012

13044

2063 -

Rady Gminy Ruja nr XV/71/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Ruja dla uzdolnionych uczniów

13047

2064 -

Rady Gminy Ruja nr XV/72/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui

13048

2065 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XVII/99/08 z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Kryniczno

13049

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

2066 -

Zarządu Powiatu Wrocławskiego nr 52/08 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu wrocławskiego

13051

WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU AMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

2067 -

wyrok Sygn. akt II SA/Wr 554/07 z dnia 31 stycznia 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XII/81/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. w przedmiocie ustalenia zasad gospodarowania mieniem miasta

13056

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 13,46 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,31 zł

liczba wejść: 2920

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP