Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 187 - Wrocław, 07.07.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2089 -

Rady Powiatu Lwóweckiego nr XIX/28/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/01/03 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lwóweckiego

13454

2090 -

Rady Powiatu Wrocławskiego nr XII/116/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie pozbawienia części dróg nr 1950D i 1970D kategorii dróg powiatowych

13455

2091 -

Rady Powiatu Wrocławskiego nr XII/123/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr X/99/08 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych

13457

2092 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXIII/157/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie rozszerzenia sfery usług świadczonych przez Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

13458

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2093 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XIX/232/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

13458

2094 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 134/XX/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne

13462

UCHWAŁY RAD GMIN

2095 -

Rady Gminy w Czarnym Borze nr XV/87/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Czarny Bór i udzielania bonifikat

13463

2096 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XVII/89/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 415/8 w obrębie wsi Taczalin w gminie Legnickie Pole

13465

2097 -

Rady Gminy w Radwanicach nr XII/60/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Sieroszowice I" w obrębie gminy Radwanice, z fragmentem obrębu Kłębanowice i Drożów, bez fragmentu obrębu Radwanice

13469

2098 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XVI/92/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Wysoki Kościół - MPZP Wysoki Kościół II

13513

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

2099 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-20/2008/2057/VI-A/MK z dnia 26 czerwca 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach

13521

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,06 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,15 zł

liczba wejść: 2631

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP