Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 188 - Wrocław, 08.07.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

2100 -

Rady Powiatu Oleśnickiego nr XVI/115/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Oleśnickiego

13529

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2101 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXIV/184/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Stanisława Staszica, Wschodniej i Miodowej .

13531

2102 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXV/216/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. o zmianie uchwały nr XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec

13539

2103 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXV/199/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły we wsi Wilkanów

13546

2104 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVI/207/08 z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

13554

2105 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XIX/147/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Chocianów

13555

2106 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XIX/148/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Chocianowie

13556

2107 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XIX/151/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/65/2007 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

13558

2108 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXII/151/08 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

13559

2109 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXI/205/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu

13567

2110 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XX/138/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

13569

2111 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XX/141/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/337/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju .

13570

2112 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XX/131/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa .

13571

2113 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XX/131/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Przemkowie i nadania jej regulaminu

13571

2114 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXIV/116/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta i gminy Syców

13574

2115 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXVI/127/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta i gminy Syców

13578

UCHWAŁY RAD GMIN

2116 -

Rady Gminy Cieszków nr XVI/89/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/71/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

13582

2117 -

Rady Gminy w Jordanowie Śląskim nr XVI/79/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Jordanów Śląski .

13582

2118 -

Rady Gminy Miękinia nr XXIII/228/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/189/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miękini

13587

2119 -

Rady Gminy Miękinia nr XXIII/236/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrozów .

13587

2120 -

Rady Gminy Miękinia nr XXIII/239/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Błonie

13589

2121 -

Rady Gminy Miękinia nr XXIII/240/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn

13591

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁY ZARZĄDÓW POWIATÓW

2122 -

Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 50/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu głogowskiego na okres od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

13592

2123 -

Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego nr 120/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98/2008 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy i harmonogramów dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego

13601

ZARZĄDZENIA

2124 -

Prezydenta Wrocławia nr 3669/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie nr 1942/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Wrocławia

13603

2125 -

Prezydenta Wrocławia nr 3672/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie nr 2808/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo- -wychowawczych na terenie Wrocławia w 2008 r.

13604

2126 -

Prezydenta Wrocławia nr 3673/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Okulickiego 2, w 2008 r.

13604

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 26,35 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,24 zł

liczba wejść: 2244

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP