Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 192 - Wrocław, 11.07.2008 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2157 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XX/136/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/140/2000 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Bolków

13824

2158 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XX/137/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/139/2000 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie

13825

2159 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXIII/150/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania

13826

2160 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXIV/159/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój

13827

2161 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XX/142/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XIV/95/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie stawek dziennej opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru

13828

2162 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr III/24/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Bożkowice

13829

2163 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr III/25/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Biedrzychowice

13842

2164 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr III/26/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kałużna i Zapusta

13854

2165 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XVII/179/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Księginice

13861

2166 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXI/121/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie ryczałtu z tytułu kosztów ogólnych dla sołtysa

13862

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

2167 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXVII/188/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa

13864

2168 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XX/94/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Świerzawa

13882

2169 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XX/96/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/242/2006 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

13883

UCHWAŁY RAD GMIN

2170 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XVI/82/08 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

13884

2171 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 134/XIX/08 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda

13890

2172 -

Rady Gminy Wińsko nr XXVI/135/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wińsko

13892

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,33 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,79 zł

liczba wejść: 2824

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP