Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 193 - Wrocław, 14.07.2008 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU

2173 -

Rady Powiatu w Lubinie nr XXVII/152/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia przeznaczenia, standardu i zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie

13898

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2174 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXIV/166/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Kudowa-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania ulg w spłacie tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych

13900

2175 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XIX/110/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności oraz trybu pobierania (zasad zwrotu)

13903

2176 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXV/223/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

13904

2177 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXV/224/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych

13907

UCHWAŁY RAD GMIN

2178 -

Rady Gminy Dobroszyce nr XV-76/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w południowo-wschodniej części miejscowości Dobroszyce

13909

2179 -

Rady Gminy Dobroszyce nr XV-77/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w północnej części miejscowości Nowosiedlice

13929

2180 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/256/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach

13947

2181 -

Rady Gminy Złotoryja nr XVI/115/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

13949

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,12 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,50 zł

liczba wejść: 2726

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP