Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 198 - Wrocław, 18.07.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

2200 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XVII/84/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bolesławieckiego

14266

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2201 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXI/170/08 z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

14287

2202 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXI/171/08 z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie miasta Świebodzice

14293

UCHWAŁY RAD GMIN

2203 -

Rady Gminy Ciepłowody nr 101/XVIII/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciepłowody .

14294

2204 -

Rady Gminy Lubin nr XXI/113/2008 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005 r. zmienionej uchwałami nr XXXIII/136/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 30 września 2005 r., nr XXXVII/161/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 7 marca 2006 r. i nr XV/86/2007 Rady Gminy Lubin z 21 grudnia 2007 roku

14295

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

2205 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XIX/92/2008 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Miastu i Gminie Świerzawa lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

14296

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

2206 -

Starosty Ząbkowickiego nr 29/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Ząbkowickiego w 2008 r. .

14301

POROZUMIENIE

2207 -

nr DN-Z.081-820/08 zawarte w dniu 4 lipca 2008 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Jaworskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

14302

OBWIESZCZENIE

2208 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Miliczu

14316

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 16,49 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,14 zł

liczba wejść: 2207

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP