Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 199 - Wrocław, 21.07.2008

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2209 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXIII/240/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie Statutu Miasta Szklarska Poręba

14318

2210 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXV/221/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Topolowej w Wałbrzychu

14333

2211 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XVII/107/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/07 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 19 października 2007 r. dotyczącej ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz

14345

UCHWAŁY RAD GMIN

2212 -

Rady Gminy Dobroszyce nr XVI/84/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Sadków

14345

2213 -

Rady Gminy Dobroszyce nr XVI/85/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Strzelce

14355

2214 -

Rady Gminy Męcinka nr XVIII/119/08 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektowanego terenu górniczego "Męcinka I", obręb Męcinka

14367

2215 -

Rady Gminy Męcinka nr XVIII/121/08 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy

14388

2216 -

Rady Gminy Męcinka nr XVIII/124/08 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy Męcinka

14389

 

Pełna treść (PDF)
s.14317-14375
s.14376-14390

Cena w formie papierowej 24,06 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,15 zł

liczba wejść: 2841

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP