Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 200 - Wrocław, 22.07.2008 r.

ZARZĄDZENIE

2217 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 146 z dnia 2 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu .

14392

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2218 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXV/201/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka .

14393

2219 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXIV/220/08 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie informowania o pracy organów Gminy Legnica

14394

2220 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXIV/223/08 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów w Legnicy - dla jednostki B 45 MU

14395

2221 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXV/127/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Kowary .

14404

2222 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXII/221/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia w wodę w Szklarskiej Porębie

14408

2223 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XVI/114/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości od budynków i budowli w ramach pomocy de minimis

14413

UCHWAŁY RAD GMIN

2224 -

Rady Gminy Czernica nr XVI/97/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rozwojowych osiedla mieszkaniowego w obrębie Chrząstawa Mała, gmina Czernica

14416

2225 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/261/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą Wrocławską, Słoneczną i Ogrodową w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie

14432

2226 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/262/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą Wrocławską a Liliową w północno-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie .

14439

2227 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/263/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Jarzębinowej w środkowo-wschodniej części wsi Pełczyce

14446

2228 -

Rady Gminy Lubin nr XIX/99/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin, zasad zwalniania od obowiązku ich realizacji oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów

14452

2229 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 124/XX/2008 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości .

14452

2230 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXIII/171/08 z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 2741D w Miłkowie .

14454

2231 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXIII/192/08 z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Staniszów

14468

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 26,35 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,24 zł

liczba wejść: 2686

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP