Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 201 - Wrocław, 23.07.2008 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2232 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVI/204/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej

14472

2233 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXII/126/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra

14474

2234 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXII/128/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra w zakresie działek nr 1349, 1356, 1357 położonych w rejonie ulicy Sosnowej

14478

2235 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXII/129/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra w zakresie działek nr 164/1, 164/2, 164/3, 169/4, 165/3, 144/3, 147/4, 147/8-147/39

14480

2236 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXII/130/08 z dnia 28 kwietnia 2008 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra w zakresie terenów oznaczonych symbolami C16 AG, C17 AG, C59 R, C82 W, C10 KDd

14482

2237 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXII/131/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra w zakresie terenów oznaczonych symbolami AE 18 MN i a83 KDx

14484

2238 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXI/204/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie

14486

2239 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XX/139/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Lądek-Zdrój

14494

2240 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXII/712/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Batorego oraz dla zespołów urbanistycznych Klin Pustecki i Las Ratyński

14499

2241 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXII/714/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania Obwodnicy Śródmiejskiej z ulicą Żmigrodzką we Wrocławiu

14515

UCHWAŁY RAD GMIN

2242 -

Rady Gminy Pęcław nr XVII/76/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pęcław

14522

2243 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXIII/170/08 z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie Sosnówka i Marczyce w gminie Podgórzyn

14524

2244 -

Rady Gminy w Przewornie nr XIX/108/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przeworno

14542

2245 -

Rady Gminy w Przewornie nr XIX/109/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Przeworno

14542

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,06 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,15 zł

liczba wejść: 2762

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP