Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 204 - Wrocław, 25.07.2008 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2268 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXV/193/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Wolności i Żeromskiego w Bielawie oraz części Bielawy w rejonie skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i 1 Maja

14616

2269 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XXIII/130/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jawor

14634

2270 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XXIII/132/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań

14634

2271 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XXIII/135/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego określonego w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

14635

2272 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXV/176/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XVI/116/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

14635

2273 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXIV/222/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

14636

2274 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXI/129/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/82/07 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Lubomierz

14637

2275 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXI/172/08 z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Sportowej w Świebodzicach - stadion miejski

14637

2276 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXI/173/08 z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego przy ulicy Jeleniogórskiej 21 w Świebodzicach

14640

2277 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXI/174/08 z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach

14643

2278 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXI/175/08 z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego przy ulicy Jaśminowej w Świebodzicach

14649

2279 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXV/222/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Moniuszki - Garbarskiej - Mickiewicza - Południowej w Wałbrzychu

14652

UCHWAŁY RAD GMIN

2280 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXIV/223/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/180/2000 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 218 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w gminie Dzierżoniów oraz granic ich obwodów

14678

2281 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXIV/224/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Dzierżoniów

14679

2282 -

Rady Gminy Męcinka nr XIX/127/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Męcinka na rok 2008

14680

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,16 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,69 zł

liczba wejść: 2717

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP