Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 210 - Wrocław, 01.08.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

2325 -

Rady Powiatu Głogowskiego nr XIX/169/08 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, bannera i pieczęci Powiatu Głogowskiego

15048

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2326 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XIX/108/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków ich przyznawania

15054

2327 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXIII/168/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Garncarsko

15057

2328 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXI/253/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia programu "Pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji"

15059

2329 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXI/261/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica

15064

2330 -

Rady Miejskiej w Zawidowie nr XXV/115/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

15066

UCHWAŁY RAD GMIN

2331 -

Rady Gminy Długołęka nr XIX/220/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Łosice, dla działki nr 31 oraz części działek nr 82 i 83

15068

2332 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XVIII/100/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie podziału sołectwa Koiszków

15074

2333 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XVIII/106/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Legnickie Pole uchwalającej zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 129/1 w obrębie wsi Bartoszów w Gminie Legnickie Pole

15076

2334 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXIV/203/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/170/08 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach Sosnówka i Marczyce w Gminie Podgórzyn

15076

2335 -

Rady Gminy Walim nr XXII/131/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

15079

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

2336 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miękinia przeprowadzonych w dniu 20 lipca 2008 roku

15079

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 11,22 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 9,77 zł

liczba wejść: 2232

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP