Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 211 - Wrocław, 04.08.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2337 -

Rady Powiatu Wrocławskiego nr XII/127/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Wrocławskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa

15083

2338 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XIX/106/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie z drogi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 3,5 tony do 7,5 tony

15085

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2339 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXIII/143/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Góra

15086

2340 -

Rady Miasta Lubań nr XXIII/124/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/202/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie miejskiej Lubań oraz uchwały nr XLVI/350/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/202/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Lubań

15090

2341 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XX/144/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Twardogóra publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

15091

2342 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XX/145/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Twardogóra

15092

2343 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIII/728/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia

15093

2344 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIII/731/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta

15098

2345 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIII/733/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Wrocławia

15116

UCHWAŁA RADY GMINY

2346 -

Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XVI/116/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i sporcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Warta Bolesławiecka

15126

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

2347 -

Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 239/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 190/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 191/2004 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

15128

ZARZĄDZENIE

2348 -

Burmistrza Lądka Zdroju nr 198/08 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

15129

POROZUMIENIA

2349

zawarte w dniu 26 czerwca 2008 r. pomiędzy Powiatem Lwóweckim a Gminą Lubomierz w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Powiat Lwówecki zadań w zakresie prowadzenia przez Gminę Lubomierz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu

15134

2350 -

zawarte w dniu 29 maja 2008 r. pomiędzy Gminą Oborniki Śląskie a Powiatem Trzebnickim w sprawie przyznania Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1358D w miejscowości Uraz

15135

2351 -

zawarte w dniu 29 maja 2008 r. pomiędzy Gminą Oborniki Śląskie a Powiatem Trzebnickim w sprawie przyznania Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1362D w miejscowości Raków

15136

2352 -

zawarte w dniu 6 maja 2008 r. pomiędzy Gminą Trzebnica a Powiatem Trzebnickim w sprawie przyznania Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa chodnika na odcinku Skarszyn - Boleścin w ciągu drogi powiatowej nr 1371D

15138

2353 -

zawarte w dniu 6 maja 2008 r. pomiędzy Gminą Trzebnica a Powiatem Trzebnickim w sprawie przyznania Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1400D w miejscowości Ujeździec Mały

15139

2354 -

zawarte w dniu 6 maja 2008 r. pomiędzy Gminą Trzebnica a Powiatem Trzebnickim w sprawie przyznania Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa chodnika w miejscowości Komorowo w ciągu drogi powiatowej nr 1400D

15140

2355 -

zawarte w dniu 25 kwietnia 2008 r. pomiędzy Gminą Zawonia a Powiatem Trzebnickim w sprawie przyznania Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D - odcinek Skotniki - Tarnowiec

15142

OBWIESZCZENIA

2356 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 21 lipca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kotla przeprowadzonych w dniu 20 lipca 2008 r.

15143

2357 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie zmiany tekstu Statutu Związku Międzygminnego UNIA GMIN ŚLĄSKICH w Legnicy

15144

OGŁOSZENIE

2358 -

Starosty Bolesławieckiego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim - w celu uzupełnienia jej składu

15145

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,16 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,69 zł

liczba wejść: 2611

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP