Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 212 - Wrocław, 05.08.2008 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2359 -

Rady Powiatu w Jaworze nr XXVI/147/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Jaworskiego w sprawie udzielania zniżek od obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Powiat Jaworski

15148

2360 -

Rady Powiatu w Jaworze nr XXVI/149/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski

15150

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2361 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXV/214/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu

15153

2362 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXI/158/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Chocianów

15155

2363 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 222/XXXII/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Jeleniej Góry

15155

2364 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XX/195/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie

15157

2365 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXV/149/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna

15163

2366 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXVII/153/08 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zasad funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Obornikach Śląskich

15167

2367 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXIX/181/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Osolin

15169

2368 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXIX/182/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Oborniki Śląskie stałych obwodów głosowania

15171

UCHWAŁY RAD GMIN

2369 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXIV/225/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów

15173

2370 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/278/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rolantowice

15174

2371 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/279/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Polną a ul. Wrocławską w północno - wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie

15187

2372 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/281/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Wrocławską, Tyniecką, Akacjową i Wierzbową w południowo-zachodniej części wsi Domasław

15194

2373 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/289/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Solna

15201

2374 -

Rady Gminy Siekierczyn nr XXI/100/08 z dna 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

15204

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,10 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,59 zł

liczba wejść: 2606

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP