Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 213 - Wrocław, 06.08.2008 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU

2375 -

Rady Powiatu Kłodzkiego nr XIX/283/2008 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłodzkiego

15208

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2376 -

Rady miejskiej w Olszynie nr V/30/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olszyna

15212

2377 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr V/35/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olszyna

15213

2378 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XX/135/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/74/04 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat eksploatacyjnych i opłat partycypacyjnych w kosztach przygotowania posiłków w przedszkolach publicznych

15214

2379 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVI/234/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Generała Władysława Sikorskiego - 1-go Maja w Wałbrzychu

15214

2380 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVI/235/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Mazowieckiej - Bolesława Chrobrego - Piotra Wysockiego w Wałbrzychu

15231

2381 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIII/734/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części Wojszyc we Wrocławiu

15249

2382 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIII/737/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Trasy Krakowskiej we Wrocławiu

15262

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

2383 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XXIV/138/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prochowice

15277

2384 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XX/97/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia tytułu Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Świerzawa oraz zasady i tryb jego nadawania

15277

UCHWAŁA RADY GMINY

2385 -

Rady Gminy w Kunicach nr XVIII/101/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Spalonej

15280

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,06 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,15 zł

liczba wejść: 3034

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP