Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 215 - Wrocław, 08.08.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2401 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXIV/150/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bolesławów

15359

2402 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXIV/151/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Goszów

15363

2403 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXIV/152/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kamienica

15367

2404 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXIV/153/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kletno

15371

2405 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXIV/154/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Gierałtów

15375

2406 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXIV/155/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stara Morawa

15379

2407 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXIV/156/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stary Gierałtów

15383

2408 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXIV/157/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Strachocin

15387

2409 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXIV/158/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stronie Śląskie

15391

UCHWAŁY RAD GMIN

2410 -

Rady Gminy w Czarnym Borze nr XVI/97/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/158/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór

15395

2411 -

Rady Gminy Czernica nr XVII/103/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Chrząstawa Mała, Gajków oraz Wojnowice

15395

2412 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXV/208/08 z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/07 z dnia 21 lutego 2007 r. Rady Gminy Podgórzyn w sprawie poboru w drodze inkasa zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

15400

2413 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XIX/143/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

15400

2414 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XIX/144/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Świętej Katarzynie

15402

2415 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XIX/145/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Szostakowicach

15404

2416 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XIX/146/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Sulęcinie

15406

INNE AKTY PRAWNE

POROZUMIENIE

2417 -

zawarte w dniu 8 lipca 2008 r. pomiędzy Powiatem Milickim a Gminą Krośnice w sprawie przekazania Gminie Krośnice do realizacji zadania własnego Powiatu Milickiego polegającego na założeniu i prowadzenia przez Gminę Krośnice schroniska młodzieżowego

15408

INFORMACJA

2418 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-18/2008/134/VI-I/JJ z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie uchylenia decyzji nr OWR-4210-58/2005/134/VI-A/GM (ze zm.) z dnia 30 listopada 2005 r. zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Fortum DZT S.A. z siedzibą w Świebodzicach

15409

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,12 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,50 zł

liczba wejść: 2565

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP