Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 221 - Wrocław, 19.08.2008 r.

ROZPORZĄDZENIA

2494 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 11 z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego

15876

2495 -

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 2/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Załęcze" zlokalizowanego w rejonie miejscowości Świniary, Borowno i Wodniki, gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie oraz w miejscowości Załęcze, gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie

15937

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2496 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XX/125/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 16 czerwca 2005 r. nr LII/176/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

15954

2497 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXI/120/08 z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miejskiej Lubin

15955

2498 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXI/160/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2008-2012"

15955

2499 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 43/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegomiu

15961

UCHWAŁA RADY GMINY

2500 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/278/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rolantowice

15963

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 35,12 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 22,07 zł

liczba wejść: 2643

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP