Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 225 - Wrocław, 26.08.5008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2532 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XXI/143/08 z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski oraz szczegółowych zasad przyznawania wypłacania dodatku mieszkaniowego

16304

2533 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XXI/144/08 z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski

16305

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2534 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXVII/198/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa w rejonie ulicy Sportowej

16305

2535 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXIV/158/08 z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/143/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Góra

16314

2536 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXVI/235/08 z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zosinek w Legnicy

16315

2537 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXIV/244/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/130/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ustalenia parkingów płatnych, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

16334

UCHWAŁY RAD GMIN

2538 -

Rady Gminy Ciepłowody nr 111/XIX/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu gminy wydatków na opiekę nad zabytkami

16335

2539 -

Rady Gminy w Kłodzku nr 186/V/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położonego w Szalejowie Górnym

16339

2540 -

Rady Gminy Krośnice nr XIII/99/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krośnice w miejscowości Bukowice, dla działki nr ewid. 8

16345

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 15,25 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,40 zł

liczba wejść: 2553

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP