Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 226 - Wrocław, 27.08.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

2541 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XX/212/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Skrzatów Karkonoskich .

16352

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA

2542 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXVII/202/08 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zbytkami Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2008-2011" .

16354

UCHWAŁY RAD GMIN

2543 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXXI/155/08 z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej .

16397

2544 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXXI/156/08 z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Lewin Kłodzki oraz określenia zakresu jej działania

16399

2545 -

Rady Gminy Oława nr XXVIII/187/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Oława

16406

2546 -

Rady Gminy Oława nr XXVIII/188/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia wymiaru godzin zajęć pedagoga i psychologa szkolnego

16407

INNE AKTY PRAWNE

INFORMACJE

2547 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy

16407

2548 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

16408

2549 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła dla Fortum DZT Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzicach

16409

2550 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Fortum Heat Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

16410

2551 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy RWE Stoen Contracting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

16411

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,77 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,96 zł

liczba wejść: 2176

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP