Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 227 - Wrocław, 28.08.2008 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2552 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XX/132/08 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach

16414

2553 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXX/210/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/370/98 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad bezprzetargowej sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych

16415

2554 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXX/212/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/349/02 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 9 października 2002 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

16416

2555 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 27/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Żółkiewka w gminie Strzegom

16417

2556 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XX/170/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brożec

16421

2557 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XX/171/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Częszyce

16441

2558 -

Rady Miejskiej Strzelina XX/172/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzepice

16457

2559 -

Rady Miejskiej Strzelina XX/173/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ludów Polski

16480

2560 -

Rady Miejskiej Strzelina XX/174/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Warkocz

16501

2561 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVI/236/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, określenia wysokości opłaty drogowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat

16519

UCHWAŁY RAD GMIN

2562 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/290/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Chrzanów

16521

2563 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/291/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Magnice

16531

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 48,10 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 27,00 zł

liczba wejść: 2400

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP