Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 238 - Wrocław, 05.09.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2597 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/266/08 z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej

17809

2598 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XIX/179/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie XV "Biechów" i częściowo w obrębie XVI "Żukowice" w Głogowie

17809

2599 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXVII/240/08 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Legnica .

17816

2600 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXVII/243/08 z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

17817

2601 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXVII/246/08 z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnica

17817

2602 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXII/145/08 z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

17818

UCHWAŁY RAD GMIN

2603 -

Rady Gminy Jordanów Śląski nr XVII/91/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

17820

2604 -

Rady Gminy Marcinowice nr XX/102/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowice

17821

2605 -

Rady Gminy Sulików nr XXI/164/08 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie wsi Sulików

17826

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

2606 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-33/2008/264/VIII-A/MK z dnia 26 sierpnia 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Bogatyni

17829

POROZUMIENIE

2607 -

zawarte w dniu 18 sierpnia 2008 r. we Wrocławiu w sprawie zmiany porozumienia z dnia 25 października 2004 r. pomiędzy Gmina Wrocław a Gminą Kobierzyce w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami gminy

17833

ANEKSY

2608 -

nr 8 z dnia 10 lipca 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2006 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Kobierzyce w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Kobierzyce i Miasta Wrocławia

17837

2609 -

nr 5 z dnia 10 lipca 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Miękinia w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Miękinia i Miasta Wrocławia

17838

2610 -

nr 5 z dnia 10 lipca 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Święta Katarzyna w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Święta Katarzyna i Miasta Wrocławia

17840

2611 -

nr 5 z dnia 10 lipca 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Wisznia Mała w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze gminy Wisznia Mała i Miasta Wrocławia

17843

OBWIESZCZENIE

2612 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów

17845

INFORMACJA

2613 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu .

17846

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 12,89 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,95 zł

liczba wejść: 2346

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP